Dr. James Gilligan – Youth and violence The role of education inspiring solutions

Dr. James Gilligan om våld.

Annonser

Gabor Maté & TZM Vancouver- What Promotes Positive Health?

Del 1
Läkaren Gabor Maté föreläser om att vårt samhällssystem gör oss sjuka.

Del 2
Matt Berkowitz från Zeitgeiströrelsen föreläser om ett alternativ till vårt nuvarande samhällssystem.

Del 3
Diskussion.


Introduktion till teknokrati av Arvid Pederson

Introduktion till teknokrati, ett alternativt samhällssystem med Arvid Petersen från 1980.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Arbete mellan misär och utopi – en arbetskritisk exposé

Varför arbetar vi så mycket? Bara under 1900-talet har produktivitetsökningarna med teknologins hjälp mångdubblats, ändå har vi arbetat närmast oförändrad mängd de senaste fyrtio åren. Vilka är konsekvenserna av dagens överproduktion? Roland Paulsen redogör för arbetsideologins historiska framväxt och för arbetskritiker som Paul Lafargue, Peter Kropotkin, Herbert Marcuse och André Gorz.

ROLAND PAULSEN sociolog, författare till boken ”Arbetssamhället – hur arbetet överlevde teknologin”


Where does money come from? A guide to the UK monetary and banking system.


En helt fantastiskt bra bok om var pengar kommer ifrån och hur Storbritanniens banksystem fungerar.

http://www.neweconomics.org/publications/where-does-money-come-from


The century of the self – Dokumentärserie av Adam Curtis

The century of the self – Dokumentärserie av Adam Curtis om hur psykoanalys och konsumism har använts under hela 1900-talet för att tämja allmänheten som ansågs för farlig och irrationell för att fatta egna rationella demokratiska beslut.

Avsnitt 1

Avsnitt 2
http://vimeo.com/20869978

Avsnitt 3

Avsnitt 4


Authors@Google: David Graeber, DEBT: The First 5,000 Years