Introduktion till teknokrati av Arvid Pederson

Introduktion till teknokrati, ett alternativt samhällssystem med Arvid Petersen från 1980.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Annonser