What’s wrong with the money multiplier? – Banking 101 (Part 2)

Fortsättnig på föregående post om varför money multiplier inte finns längre.

Annonser