Why is there so much Debt?

Why is there so much Debt?

Kort och koncis informationsfilm om pengar / skuld från Positive Money.

Annonser