Dr. James Gilligan – Youth and violence The role of education inspiring solutions

Dr. James Gilligan om våld.

Annonser

Gabor Maté & TZM Vancouver- What Promotes Positive Health?

Del 1
Läkaren Gabor Maté föreläser om att vårt samhällssystem gör oss sjuka.

Del 2
Matt Berkowitz från Zeitgeiströrelsen föreläser om ett alternativ till vårt nuvarande samhällssystem.

Del 3
Diskussion.